Intervistë me Besim Beqajn, ministër i zhvillimit ekonomik

Pse nuk ka më Ministri të Energjisë dhe Minierave? Kush vendos për qymyrin në Kosovë, këshilltarët vendor apo ndërkombëtar?