INTERVISTË ME ANDY SPARKES

Jeta Xharra e ka pyetur atë për mandatin e tij sa ka qëndruar në Kosovë, fillimisht si ambasador i Mbretërisë së Bashkuar, e më pas edhe si zëvendësshef i EULEX-it?

Pse Sparkes thotë se një pjesë e elitës kosovare ka qenë dhe është nën hetime, ndërsa veprimet e misionit shpesh janë kushtëzuar nga nevoja për stabilitet?

Si e vlerëson ai projektligjin aktual për përgjimet? Sa është ky projektligj në përputhje me standardet evropiane?