Ndikimi në Gjykata

Shefi i EULEX-it në një intervistë për ‘Drejtësia në Kosovë’ kritikon deklaratat e ministrit të drejtësisë, Hajredin Kuçi, dhe fushatën ndaj dëshmitarëve të mbrojtur në Kosovë