Intervistë me Lage Olafson, Auditor i Përgjithshëm i Kosovës

Intervistë ekskluzive me Auditorin e Përgjithshëm të Kosovës, Lage Olafson, i cili flet për një numër të madh shkeljesh që janë gjetur në pasqyrat financiare të institucioneve të Kosovës.