e-Mësimi - Klasa 8 - Lënda: Teknologji me TIK – Mësimi: Planifikimi i ekonomisë familjare

e- Mësimi

Klasa : 8

Lënda: Teknologji me TIK

Mësimi: Planifikimi i ekonomisë familjare