e -Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Teknologji me TIK - Mësimi: Ëndrra ime çfarë dua të bëhem

e- Mësimi

Klasa : 6

Lënda: Teknologji me TIK

Mësimi: Ëndrra ime çfarë dua të bëhem