e- Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Zgjidhja e problemeve nga jeta e përditshme duke përdorë probabilitetin

e- Mësimi
Klasa 6
Lënda: Matematikë
Mësimi: Zgjidhja e problemeve nga jeta e përditshme duke përdorë probabilitetin