e-Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Histori – Mësimi: Veprimtari praktike: Personalitete ilire dhe greke

e- Mësimi

Klasa : 6

Lënda: Histori

Mësimi: Veprimtari praktike: Personalitete ilire dhe greke