e- Mësimi - Klasa 5- Lënda: Njeriu dhe natyra- Mësimi: Në natyrë uji qarkullon pandërprerë

e- Mësimi

Klasa 5
Lënda: Njeriu dhe natyra
Mësimi:Në natyrë uji qarkullon pandërprerë