e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Kujtime me mësuesen time për pesë vite

e- Mësimi

Klasa 5
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Kujtime me mësuesen time për pesë vite