e - Mësimi - Klasa 4 - Lënda: Teknologji me TIK - Mësimi:  Makinat për punë në ndërtimtari

e – Mësimi
Klasa 6
Lënda: Teknologji me TIK
Mësimi:  Makinat për punë në ndërtimtari

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!