e- Mësimi - Klasa 4 - Lënda: Njeriu dhe natyra - Mësimi: Përsëritje: Dy lëvizje të tokës dhe rrjedhojat e tyre

e- Mësimi

Klasa 4
Lënda: Njeriu dhe natyra 
Mësimi: Përsëritje: Dy lëvizje të tokës dhe rrjedhojat e tyre