e- Mësimi - Klasa 4 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Cilindri, koni dhe sfera

e- Mësimi

Klasa 4
Lënda: Matematikë
Mësimi:  Cilindri, koni dhe sfera