e- Mësimi - Klasa 4 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Të njohim gjuhën: Rrethanori

e- Mësimi

Klasa 4
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Të njohim gjuhën: Rrethanori