e- Mësimi - Klasa 4 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Poezia "Në qershor"

e- Mësimi

Klasa 4
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Poezia “Në qershor”