e- Mësimi - Klasa 4 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Lexim dhe analizë e tekstit: Qielli po binte mbi kokë të pulës

e- Mësimi

Klasa 4
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Lexim dhe analizë e tekstit: Qielli po binte mbi kokë të pulës