e- Mësimi - Klasa 2 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Piramida, koni, cilindri dhe sfera

e- Mësimi
Klasa 2
Lënda: Matematikë
Mësimi: Piramida, koni, cilindri dhe sfera