e - Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Kuptimi i jobarazimit dhe zgjidhjes së tij

e – Mësimi
Klasa 1
Lënda: Matematikë
Mësimi: Kuptimi i jobarazimit dhe zgjidhjes së tij