e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Flasim: Të afërmit e mi jetojnë jasht vendit

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Flasim: Të afërmit e mi jetojnë jasht vendit