Petrit Kryeziu

Petrit Kryeziu

Petrit Kryeziu është jurist. Ai ka përfunduar master në shkencat penale. Që nga viti 2009 Petriti punon në BIRN Kosova, ku ka qenë i angazhuar me hulumtime në emisionin Drejtësia në Kosovë. Ai ka përvojë të gjatë në hulumtimin dhe analizimin e rasteve të drejtësisë. Ka realizuar intervista me personazhe të njohura dhe persona të kërkuar si nga policia e nga Interpoli. Karakteri i tij i fortë e bën të dalluar dhe këmbëngulës në punë. Aktualisht Petriti është i angazhuar në zyrën ligjore dhe në projektin e monitorimit të gjykatave.