Paulina Nushi

Paulina Nushi

Paulina Nushi është gazetare në BIRN Kosova, prej një viti e gjysmë. Ajo është diplomuar për gazetari dhe komunikim masiv. Para kësaj, ajo kishte përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë dhe është trajnere për trajnimin e të rinjve mbi problemet shëndetësore si pasojë e përdorimit të drogave, çka i zgjon interesim më të madh të merret me tema nga kjo lëmi. Në punën e saj Paulina fokusohet edhe te çështjet sociale, korrupsioni e të tjera.