Makineritë e brendit Fimaks prezente edhe në Kosovë

Brendi Fimaks është lider në prodhimin e makinerive bujqësore me një prezencë në mbi 100 shtete në botë.

Në veçanti Fimaks shquhet për prodhimin e mikserëve për ushqim të madhësive të ndryshme dhe shpërndarësve të plehut organik bazuar në teknologjitë e fundit.

Fimaks ofron produkte cilësore me çmime ekonomike.

Për më tepër, brendi ka zhvilluar sisteme inovative për të siguruar siguri maksimale për bujqit dhe kujdes maksimal ndaj mjedisit.

Makineritë Fimaks plotësojnë nevojat e fermerëve.

Në Kosovë mund t`i gjeni makineritë bujqësore të Fimaks në Agribau.