Senati i UP-së, pritet të vendos sot kriteret për konkursin në nivelin Master

Senati i Universitetiti të Prishtinës ‘Hasan Prishtina’ do të mbajë mbledhje virtuale sot dhe ndër pikat e diskutimit është edhe shqyrtimi dhe marrja e vendimit lidhur me propozimet e njësive akademike për numrin e studentëve të ri në nivelin Master për vitin akademik 2021/22 si dhe miratimi i kritereve për shpalljen e konkursit për pranimin e studentëve në nivelin Master.

Po ashtu pikë e rendit të ditës do të jetë edhe vendosja lidhur me raportet Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Senatit.

Ky është rendi i plotë i ditës: