Këshilli Shtetëror i Cilësisë - Foto: KALLXO.com

Programet e studimit të universiteteve publike që u akredituan nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë

Në mbledhjen e mbajtur sot, më 20.05.2024, Këshilli  Shtetëror i Cilësisë (KSHC) ka akredituar disa programe studimi të universiteteve publike në Kosovë e disa nuk i ka akredituar.

Lista e programeve të studimit të universiteteve që anëtarët e KSHC-së vendosën që të akreditohen nuk është finale. Kjo listë pritet të publikohet pas disa ditësh.

Listën e programeve të studimit të universiteteve publike që u akredituan në mbledhjen e sotme e gjeni më poshtë.

Kjo listë përfshin periudhën brenda së cilës është i akredituar programi i studimit dhe numrin e studentëve të lejuar.

Këto universitete (Universiteti “Hasan Prishtina” në Prishtinë, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë, Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren) kanë edhe programe t[ tjera të studimit të cilat nuk ndodhen në listën e programeve që ka akredituar KSHC.

Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka akredituar tri programe të studimit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë.

Programi ‘E drejta civile dhe e biznesit’ u akreditua për 3 vjet, për 25 studentë. Ky program nuk figuron të jetë në faqen zyrtare të Universitetit “Haxhi Zeka”.

Programi ‘Menaxhim mjedisi’ (Master) u akreditua për 5 vjet, për 20 studentë.

Programi ‘Menaxhim i Burimeve Njerëzore’ (Master) u akreditua për 5 vjet, për 80 studentë.

Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka akredituar dy programe të studimit të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Programi “Inxhinieria industriale” u akreditua për 3 vjet, për 100 studentë. Ky program ekziston në faqe të Universitetit si ‘Inxhinieria industriale me informatikë’.

Programi ‘Menaxhim i turizmit dhe hotelerisë‘ (Bachelor) u akreditua për 5 vjet, për 80 studentë.

Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin “Hasan Prishtina” në Prishtinë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka akredituar shtatë programe të studimit të Universitetit të Prishtinës.

Programi “Shkenca kompjuterike” (Bachelor) në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore u akreditua për 3 vjet, për 60 studentë.

Programi “Inxhinieria softuerike-kompjuterike” (Bachelor) në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK) u akreditua për 3 vjet, për 250 studentë.

Programi “Inxhinieria softuerike-kompjuterike” (Master) në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike u akreditua për 3 vjet, për 50 studentë.

Programi “Master në shkenca edukative (me 4 specializime)” në Fakultetin e Edukimit të UP-së u akreditua për 3 vjet për 160 studentë, pra nga 40 studentë për çdo specializim.

Programi “Master i inovacionit dhe cilësisë në arsim” në Fakultetin e Edukimit në UP u akreditua për 3 vjet për 25 studentë. Ky program nuk ndodhet në faqen zyrtare të Fakultetit të Edukimit të UP-së.

Dhe programi “Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit” (Bachelor) në FSHMN u akreditua për 3 vjet për 50 studentë. Ky program i FSHMN-së për nivelin Master u akreditua për 3 vjet për 30 studentë.

Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka akredituar tri programe të studimit të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Programi “Shkenca kompjuterike dhe teknologji komunikimi” u akreditua për 3 vjet, për 45 studentë.

Programi “Dizajn softueri” (Bachelor) u akreditua për 3 vjet, për 180 studentë.

Programi “Shkencat e pyjeve dhe mjedisit” u akreditua për 3 vjet, për 50 studentë.

Akreditimi i programeve të studimit në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë

Në Universitetin “Isa Boletini” të Mitrovicës, KSHC ka akredituar një program.

Programi “Drejtësi” (Bachelor) u akreditua për 3 vjet dhe 80 studentë. Ky program nuk figuron në Fakultetin Juridik të Universitetit “Isa Boletini”.