Foto: Sejdi Hoxha/Facebook

Posta e Kosovës ofron praktikë për studentët e UP-së

Kryeshefi ekzekutiv i Postës së Kosovës, Sejdi Hoxha ka nënshkruar një marrëveshje me Edon Nishorin, kryetar i Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Nga kjo marrëveshje do të përfitojnë studentët e UP-së që do të kenë mundësi për mësim praktik në drejtoritë përkatëse të Postës së Kosovës.

“Posta e Kosovës ka qenë e hapur çdo herë për studentë dhe ka ofruar trajtim të veçantë duke përfshirë edhe çmimet e tarifave për 50% me të lira”, ka shkruar kryeshefi Hoxha në Facebook.

Hoxha ka deklaruar se studentëve do të ju ofrohet qasje në të gjitha strukturat e Postës me qëllim të zhvillimit të hulumtimeve për temat e tyre të diplomës, dhe ndërlidhjes së teorisë dhe praktikës komfor kushteve të tregut dhe standardeve bashkëkohore të arsimit të lartë.