Ministria e Arsimit ndryshon datat e përfundimit të mësimit për këtë vit shkollor

Ministria e Arsimit Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka marr vendim për ndryshimin e kalendarit të vitit shkollor 2020-2021 më arsimin para universitar.

Nxënësit parashkollorë dhe të klasave të para deri në të tetat do ta përfundojnë vitin shkollor më 2 korrik.

Ndërsa nxënësit e klasave të 9, 10 dhe të 11 do të përfundojnë mësimit më 21 qershor.

Ky vendim është marrë sot nga Ministria e Arsimit.