KShC i vazhdon akreditimin Universitetit “Kadri Zeka”

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka vendosur t’i vazhdoj akreditimin Universitetit të Gjilanit “Kadri Zeka”.

UKZ pati rekomandim nga ana e ekspertëve ndërkombëtar që të ketë akreditim për tri vite.

Kështu që ky rekomandim i ekspertëve është miratuar nga ana e anëtarëve të Këshillit në mbledhjen e sotme.

Mbledhja e KSHC është duke vazhduar me trajtimin e raporteve të ekspertëve për programet akademike.