Arkiva Kryesore

Motoristi pa helmetë shkakton kundërvajtje në trafik

Motoristi pa helmetë shkakton kundërvajtje në trafik

Kontrollimi i Bankës Qendrore të Kosovës

Kontrollimi i Bankës Qendrore të Kosovës

Dehja nëpër vendet publike

Dehja nëpër vendet publike

Kompensimi për krimet dhe dëmet e luftës

Kompensimi për krimet dhe dëmet e luftës

Çfarë masa kanë ndërmarrë institucionet e Kosovës në këtë drejtim? A ka Kosova strategji shtetërore për këtë çështje? Pse në Kuvendin e Kosovës ...

Ndalohet motoristi

Ndalohet motoristi

Gjatë kontrollit rutinor të trafikut policia has në një motoçiklist i cili voziste pa helmetë. Rregullat e trafikut parashohin se gjatë ngasjes së motoçikletës shoferi duhet patjetë...

Kamatat e Larta të Kredive Bankare

Kamatat e Larta të Kredive Bankare

Përfaqësues të bankave dhe institucioneve vendore në Kosovë diskutojnë për barrierat që e pamundësojnë uljen e kamatave për kredi.

Si jepen tenderët në Autoritetin Rregullator të Telekomunikacionit?

Si jepen tenderët në Autoritetin Rregullator të Telekomunikacionit?

Gazetari Muhamet Hajrullahu tregon se si jepen tenderët në Autoritetin Rregullator të Telekomunikacionit. Kush ka tentuar të jep tender në ARrT në vlerë prej mbi 800 mijë euro pa procedura ...

Jeta në Kosovë diskuton për kamatat e larta të kredive

Jeta në Kosovë diskuton për kamatat e larta të kredive

Këtë të enjte përfaqësues të bankave dhe institucioneve vendore në Kosovë diskutojnë për barrierat që e pamundësojnë uljen e kamatave për kredi.

Analizë juridike dhe politike e seancës për zgjedhjen e Presidentit dhe Qeverisë

Analizë juridike dhe politike e seancës për zgjedhjen e Presidentit dhe Qeverisë

-Kishte apo nuk kishte shkelje të kushtetutës? -Kultura juridike dhe institucionale: A sillemi si njerëz që i respektojmë rregullat dhe rregulloret, a jemi afër civilizimit shtetformues? -Ç...

SISTEMI I ZGJEDHJES SË DREJTPËRDREJTË TË KRYETARIT NË QEVERISJEN LOKALE

SISTEMI I ZGJEDHJES SË DREJTPËRDREJTË TË KRYETARIT NË QEVERISJEN LOKALE

Raporti Sistemi i Zgjedhjes së Drejtëpërdrejtë të Kryetarit në Qeverisjen Lokale synon të ofrojë një pasqyrë kritike për arsyeshmërinë dhe zbatueshmërinë e sistemit qeverisës ...

Cilësia e mësimit në shkollimin parauniversitar

Cilësia e mësimit në shkollimin parauniversitar

Problemet në fushën e arsimit në Rahovec dhe Malishevë

Problemet në fushën e arsimit në Rahovec dhe Malishevë