Arkiva Kryesore

Problemet në fushën e shëndetësisë

Problemet në fushën e shëndetësisë

Jeta në Kosovë debaton për problemet në fushën e shëndetësisë

Mosrespektimi i orarit të punës

Mosrespektimi i orarit të punës

Gjatë emisionit, BIRN gjithashtu do t'i transmetojë dy reportazhe hulumtuese që flasin për mosrespektimin e orarit të punës nga mjekët në institucionet publike shëndetësore dhe ...

Mungesa e pajisjeve mjekësore

Mungesa e pajisjeve mjekësore

Gjatë emisionit, BIRN gjithashtu do t'i transmetojë dy reportazhe hulumtuese që flasin për mosrespektimin e orarit të punës nga mjekët në institucionet publike shëndetësore dhe ...

Niveli i pastërtisë

Niveli i pastërtisë

Në kuadër të emisionit BIRN do të transmetojë edhe rubrikën Kulmi i Javës, në të cilën gazetari Fatos Halili tregon për nivelin e kënaqshë...

Lamjet 24.12.2009

Lamjet 24.12.2009

Jeta në Kosovë debaton për problemet në fushën e shëndetësisë

Jeta në Kosovë debaton për problemet në fushën e shëndetësisë

Cilat janë të gjeturat e monitorimit të shëndetësisë që u përmblodhën dhe u publikuan në raport? Cilët janë mjekët që e shkelin orarin e ...

Rikthehet Debati i formatit “Karl Popper” nëpër shkolla të mesme të Kosovës

Rikthehet Debati i formatit "Karl Popper" nëpër shkolla të mesme të Kosovës

Paneli i gjyqtarëve të debatit u përbë nga Shpend Ahmeti - drejtor i Institutit GAP, Krenare Maloku - Program menaxhere në BIRN dhe Ramadan Ilazi - drejtor ekzekutiv ...

Jeta në Kosovë debaton për qeverisjen lokale

Jeta në Kosovë debaton për qeverisjen lokale

Si do të funksionojnë komunat në katërvjeçarin e ardhshëm? Sa është transparente qeverisja lokale në Kosovë? Sa kanë qytetarët qasje në dokumentet e komunës? Sa ...

Qeverisja Lokale

Qeverisja Lokale

Këtë të enjte në Jeta në Kosovë transmetohet debati për qeverisjen lokale në katër vitet e ardhshme.

Uji i pijes

Uji i pijes

Në kuadër te emisionit, Jeta në Kosovë do të transmetoj edhe një reportazh nga Fatmire Haliti e cila flet për mungesën e ujit të pijes në Komunë...

Lamjet 17.12.2009

Lamjet 17.12.2009

Pavarësia redaktoriale e RTK-së

Pavarësia redaktoriale e RTK-së