Çekani i gjykatës - Foto: KALLXO.com

Aktakuzë Kundër 46 Personave për Krim të Organizuar

Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot aktakuzë pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë kundër 46 të pandehurve për vepra penale: kundër ekonomisë dhe detyrës zyrtare që ndërlidhen me krim te organizuar si dhe për njërin nga të pandehurit vetëm në drejtim të veprës penale – mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Të akuzuarit janë: A.I., A.S., A.I., Sh.I., L.B., A.R., R.S., G.T., Z.S., Sh.S., B.R., I.B., B. B., M.Q., N.Z., N.Z., S.S., N.B., B.A., K.A., I.Z., A.I., D.K., A.H., A.Rr., R.K., A.S., H.J., R.M., M.I., M.S., R.Rr., L.K., A.Rr., A.Xh., A.K., F.K., V.T., M.B., R.B., R.K., E.K., R.M., H.R., Z.I. dhe Xh.I.

Sipas Prokurorisë Speciale, për ta ekziston dyshimi i bazuar mirë në kod se gjatë periudhës kohore nga janar 2015 deri më 22 mars 2016 me dashje dhe me dijeni, e me qëllim që ky grup të kryejë vepra penale që janë të dënueshme me burgim së paku katër vjet, aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtarinë kriminale të grupit, duke vepruar me dashje direkte, si pjesë e grupit të organizuar dhe si bashkim i strukturuar, për të përfituar drejtpërsëdrejti apo tërthorazi çfarëdo dobie pasurore apo financiare, për veten apo tjetrin, në atë mënyrë që të njëjtit kanë arritur që në mënyrë shumë të sofistikuar të organizojnë tri skema të punës, apo më saktë: import të kundërligjshëm përmes mosdeklarimit apo deklarimit të pasaktë të mallrave të llojit cigare dhe kontrabandimit të tyre, kontrabandim të produkteve farmaceutike dhe stimulansëve seksualë.

Po ashtu, përmes shmangieve nga tatimet e brendshme, në bazë të së cilave kanë realizuar të ardhura të konsiderueshme, në mënyrë të kundërligjshme dhe atë gjatë periudhës kohore të përshkruar si më lartë, që rezultojnë me shmangie të përgjithshme doganore gjithsej në shumën prej 1,666,842.07 € dhe njëkohësisht duke iu shmangur obligimeve tatimore gjithsej në shumë prej 763,778.09  €, që rezultojnë me shmangie të përgjithshme doganore dhe tatimore gjithsej në shumën prej 2,430,620.16 e që njëkohësisht është përfitim i kundërligjshëm gjatë periudhës së aktivitetit kriminal të këtyre të pandehurve, të realizuar përmes zbatimit të tri skemave të këtij grupi kriminal.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale, i cili i ka propozuar Gjykatës që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, për veprat penale që akuzohen, t’i shpallë fajtorë dhe t’i gjykojë sipas ligjit.

12 Tetor 2017 - 15:49

Naser Sertolli 12/10/2017 - 15:49
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend