21 Subjekte Politike Aplikojnë për Zgjedhje

Deri në orën 22:00 për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit kanë aplikuar 21 subjekte politike.