Udhëtimi i Shfaqjes Teatrale Përfundon në Gjykatë

Aktakuza pretendon se udhëtimi i aktorëve të Teatrit Kombëtar për në Lubjanë për të dhënë shfaqjen “Lisistrata” u krye duke mos i respektuar procedurat e Ligjit të Prokurimit.