Përzgjidhen Kryetarët e Gjykatave të Kosovës

Përveç gjykatave të Prishtinës dhe Pejës, të cilat do të kenë kryetarë të rinj, ajo e Prizrenit, Ferizajt dhe Gjakovës do të drejtohen nga kryetarët aktualë. Kryetari i Gjykatës së Apelit dhe i Gjykatës së Gjilanit nuk janë përzgjedhur ende.