Konkurs

Birn Logo

 

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese – BIRN është në kërkim të një Koordinator/e dhe Asistent/e të Projekteve:

Koordinator/e dhe Asistent/e të Projekteve

 Detyrat dhe përgjegjësitë:

–  Koordinon aktivitetet specifike në kuadër të projekteve si dhe kujdeset që të përmbushen kërkesat e donatorëve sipas kontratës;

– Përgatit raportet narrative të projekteve për raportim te donatorët brenda afateve dhe specifikave të caktuara sipas kërkesës së  menaxheres së projekteve dhe/ose drejtorit të organizatës;

– Mban korrespodencën me donatorë dhe kujdeset për përmbushjen e kushteve të tyre, duke përfshirë përpilimin e raporteve sipas specifikave të donatorëve dhe

– Hulumton tema dhe çështje që lidhen me misionin dhe objektivat e organizatës.

 

Kandidatët potencialë duhet të kenë:

– Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për punë ekipore;

– Gatishmëri për të punuar me orar të plotë dhe fleksibil;

– Aftësi të komunikimit verbal dhe me shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze dhe

– Aftësi të përdorimit të kompjuterëve.

 

Si të Aplikoni

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi në gjuhën shqipe dhe angleze përmes postës elektronike në adresën:  [email protected] më së largu deri më 20 shkurt 2017.

 

BIRN-i inkurajon aplikuesit nga të dy gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë punësimi për të gjithë personat e interesuar, pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike.

Konkurs

by Kallxo
NA NDIQNI