Mësimdhënësi Padit Drejtorinë e Arsimit për Mosplotësim të Normës

Mësimdhënësi Gjon Palushaj ankohet se nuk ka normë të plotë që nga viti 2008.