Kundërshtohet Aktakuza në Rastin e Ish-Ministrit Buja

Mbrojtja e të akuzuarve kërkoi nga Gjykata ta hedhë poshtë aktakuzën me arsyetimin se askush nuk është dëmtuar me kontratën që është objekt i aktakuzës.

Në rastin ku të akuzuar janë ish-ministri i Arsimit, Ramë Buja dhe dy zyrtarët e kësaj Ministrie, Xhemajl Buzuku e Xhavit Dakaj, si dhe drejtori i kompanisë “Alb-Architect” Afrim Demiri, mbrojtja kërkoi nga Gjykata që të hedhë poshtë aktakuzën me arsyetimin se askush nuk është dëmtuar me kontratën që është objekt i aktakuzës.

Buja, Buzuku dhe Daka akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndërsa Demiri për mashtrim lidhur me një tender të Ministrisë.

Florent Latifaj, avokat i Xhemajl Buzukut, tha se nuk sheh dëm të shkaktuar në rastin për të cilin është ngritur aktakuza.

“Nëse dikujt ju ka vazhdu kontrata në mënyrë të kundërligjshme atëherë ai paska përfituar diçka. Cili është përfitimi? Cili është dëmi në këtë rast që i është shkaktuar Ministrisë së Arsimit”, tha avokati Latifaj.

Aktakuzën e kundërshtoi edhe avokati i ish-ministrit Buja.

“Në fund i mbetet kësaj gjykate të vërtetojë besueshmërinë e provave të cilat në këtë rast nuk e kanë kualitetin e duhur”, tha Dushi.

Avokati i të akuzuarit Afrim Demiri, Ramë Dreshaj tha se i mbrojturi i tij nuk ka dorëzuar kontrata në MASHT siç pretendon Prokuroria por vetëm indikacione për të treguar se i plotëson kushtet për tender.

“Nuk janë kontrata që janë të punësuar por e ka sinjalizuar kontratëdhënësin, edhe pse s’ka qenë kusht, se nëse e fiton tenderin i ka kapacitetet komplete për me e implementu pa kurrfarë problemi”, tha Dreshaj.

Aktakuzën e kundërshtoi edhe Xhavit Dakaj, i cili nuk ka angazhuar avokat mbrojtës.

Këto kërkesa u kundërshtuan nga prokurori Ali Rexha që kërkoi nga Gjykata që mos t’i marrë parasysh.

Buja akuzohet se si ministër i Arsimit bashkë me Xhavit Dakajn në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm në këtë Ministri, me qëllim të përfitimit për vete apo për të tjerët më 11 maj 2012 arritën marrëveshje me kompaninë “Alb-Architect” për vazhdimin e projekteve dhe mbikëqyrjen profesionale të projekteve të iniciuara sipas kontratave bazë të datës 15 maj 2009 dhe aneks kontratës të datës 16 maj 2011.

Sipas aktakuzës, kjo është bërë pa një procedurë të re dhe me nënshkrimin e tyre kanë shkelur detyrimet që i kanë pasur në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik.

Në këtë proces akuzohen edhe Xhemajl Buzuku në cilësinë e drejtorit të prokurimit në MAShT dhe Afrim Demiri, drejtor i kompanisë “Alb-Architect”.

Aktakuza e ngarkon Xhemajl Buzuku se me qëllim të përfitimit për vete, apo për të tjerët më 15 maj 2009 ka lidhur kontratë 24 muajshe me mundësi vazhdimi edhe për 12 muaj me kompaninë “Alb-Architect”.

Ndërsa Afrim Demiri, sipas aktakuzës, me qëllim të përfitimit të dobisë së kundërligjshme nga fondet publike ka përpiluar kontrata të rreme për 30 persona, gjoja se këta ekspertë, inxhinierë të diplomuar kanë lidhur kontratë pune me kompaninë e të pandehurit.

http://kallxo.com/rame-buja-ne-gjykate-per-nje-tender-te-masht/

11 Prill 2017 - 19:11

Labinot Leposhtica 11/04/2017 - 19:11
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend