Shkenca Politike – Rreth 150 Studentë Pa Konkurs

Universiteti i Prishtinës pranoi rreth 150 studentë në drejtimin shkenca politike për vitin akademik që po kalon, në mospërputhje me kriteret e regjistrimit, me disa prej tyre që figurojnë në listën e administratës madje edhe vetëm nga muaji mars.

Në departamentin e shkencave politike të Fakultetit Filozofik, në vitin akademik 2012-2013, u pranuan 144 studentë më shumë se sa parashiheshin me konkurset e shpallura nga Universiteti i Prishtinës.

NDËRLIDHUR

Katër prej tyre figurojnë të regjistruar gati fare në fund të vitit akademik, që nga mbarimi i marsit.

Mësimdhënësit i thanë gazetës se fenomeni është i përhapur për studimet bachelor dhe se për këtë arsye disa prej tyre kishin refuzuar të merrnin pjesë në komisionet e pranimit të studentëve të rinj. 

Me statutin e universitetit, parashihet që studentët pranohen me provim përkatës ndërsa numrin e vendeve e përcakton senati i tij pas sugjerimeve të këshillit të fakultetit. 

Në listën me emrat e studentëve të regjistruar në departamentin e shkencave politike, për vitin akademik 2012/2013, figurojnë gjithsej 305 studentë.

Në konkursin e shpallur nga Universiteti i Prishtinës, më 17 korrik 2012, për vitin e parë të studimeve, ky departament do duhej të pranonte gjithsej 120 studentë. Prej tyre, 80 studentë të rregullt dhe 40 me korrespondencë. 

“Por, për këtë përgjegjëse është Administrata Qendrore e Universitetit të Prishtinës. Bekim Baliqi

Në konkursin plotësues të shpallur për afatin e dytë, më 17 shtator 2012,  ky departament do të pranonte gjithsej 41 studentë me korrespondencë.

Sipas këtyre dy konkurseve, numri i studentëve që do të pranoheshin në departamentin duhej të ishte – gjithsej 161. Përzgjedhja do të duhej të bëhej në bazë të pikëve të arritura në provimin pranues, i cili do të organizohej nga profesorët e këtij departamenti.

Regjistrimi 150 studentëve shtesë, ndërkohë, është i jashtëligjshëm sepse nuk pati konkurse përkatëse të shpallura nga universiteti ose ministria e arsimit. 

Përveç katër studentëve nga muaji mars, tridhjetë e shtatë studentë figurojnë se ishin regjistruar ndërmjet datave 9-14 janar 2013, pasi kishte përfunduar semestri i parë i studimeve.

Profesori Bekim Baliqi, i cili deri në tetor të vitit 2012 ishte shef i departamentit, tha se “për çdo vit, numri i studentëve që regjistrohen në këtë departament, tejkalohet me atë që shpallet me konkurse”.

“Por, për këtë përgjegjëse është Administrata Qendrore e Universitetit të Prishtinës”, tha Baliqi. 

“Detyra e ime si shef ka qenë vetëm për të menaxhuar departamentin, kurse regjistrimin e studentëve e ka bërë Administrata Qendrore”, shtoi ai.

Sipas profesorit Baliqi, gjatë kohës sa ai ka qenë shef i këtij departamenti, procesi për regjistrimin e studentëve ka shkuar në atë mënyrë që së pari është krijuar një komision me profesorë të brendshëm të departamentit, me të si anëtar, që i ka propozuar Këshillit të Fakultetit Filozofik një numër të caktuar të pranimit të studentëve të rinj. 

Propozimi me numrin për regjistrimin e studentëve, tha Baliqi, është bërë duke u bazuar në stafin akademik dhe hapësirat që i ka pasur departamenti. 

Fakulteti i ka propozuar pastaj rektoratit e ky i fundit, në koordinim me ministrinë e arsimit, ka shpallur konkursin e përgjithshëm për pranimin e studentëve.

Edhe profesori Arben Hajrullahu pohon se “për çdo vit numri i studentëve të regjistruar në departamentin e shkencave politike, tejkalon  numrin që shpallet me konkurs”. 

“Kjo është arsyeja që, diku që nga viti 2008, kam refuzuar të jem pjesë e komisioneve për pranimin e studentëve në programin bachelor”, tha Hajrullahu.

“Sa herë që kam qenë pjesë e komisioneve për pranimin e studentëve, kam kërkuar dhe tani kërkoj që të respektohet rregulla bazë e konkurrencës fer dhe të barabartë”, shtoi ai. “Përndryshe organizimi i të ashtuquajturave provime pranuese nuk ka asnjë logjikë. Numri përfundimtar i studentëve të regjistruar duhet të jetë ai që shpallet me konkurs, e jo ai numër të bëhet top i politikës ditore, siç ndodh zakonisht”. 

“Kjo është arsyeja që, diku që nga viti 2008, kam refuzuar të jem pjesë e komisioneve për pranimin e studentëve në programin bachelor. Arben Hajrullahu

Dekani i fakultetit filozofik Bujar Dugolli pranon se është tejkaluar numri i studentëve të regjistruar nga ajo që është paraparë me konkurset fillestare.

“Detyrën si dekan e kam marrë më 1 tetor të vitit 2012 dhe kam menaxhuar vetëm procesin e provimeve pranuese për afatin e dytë”, tha Dugolli. “Me sa kam informacion unë, rritja e numrit është bërë – një përqindje nga ministria e arsimit dhe një përqindje nga rektorati”. 

“Ne jemi të obliguar t’i përfillim vendimet e tyre dhe të mundohemi të japim maksimumin e ofrimit të shërbimeve të mira për këta studentë, pavarësisht që rritja e cila vjen jashtë planifikimit të fakultetit nuk na pëlqen”, shtoi ai. 

Personeli i Administratës Qendrore të Universitetit të Prishtinës ka refuzuar që të japë informacion se si ka ardhur deri te tejkalimi i numrit të studentëve të regjistruar. 

Sipas znj. Nazime Hasani, ushtruese e detyrës se Drejtorit të Shërbimit për Studentë në Administratën Qendrore, “për çfarëdo informacioni rreth regjistrimit të studentëve, apo për të ofruar qasje ne listat me emrat e studentëve të regjistruar, duhet t’i bëhet kërkesë me shkrim sekretarit të përgjithshëm të universitetit”.

Sekretari i përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës Esat Kelmendi nuk ofroi qasje në listat me shpalljen e konkurseve për vitet akademike 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

“UP është në fazën e përgatitjes së statistikave të përgjithshme për nr. e studentëve për vitin 2012/2013, dhe sapo të jenë të gatshme ju dhe publiku i gjerë do t’i keni në disponim”, tha sekretari në përgjigjen e tij me shkrim. 

Kërkesës me shkrim rreth procesit të regjistrimit të studentëve nuk i është përgjigjur as rektori i Universitetit të Prishtinës, Ibrahim Gashi.

Ndërsa Bekim Samadraxha, shef i departamentit të arsimit të lartë në ministri, pohoi “se çfarëdo vendimi që merr ministri për rritjen e numrit të studentëve, bëhet publik”.

“Çfarëdo vendimi që merr ministri për rritjen e numrit të studentëve, bëhet publik. Bekim Samadraxha

Sipas Samadraxhës, “ministri mund të kërkojë që të rritet numri për regjistrimin e studentëve në drejtime të caktuara, por ky numër shpallet me konkurs.”

“Zakonisht ministri kërkon që të rritet numri në ato drejtime që ka mungesë të kuadrove dhe që është kërkesë e tregut të punës”, shtoi Samadraxha.

Ministria nuk ka ofruar ndonjë kopje për gazetën dhe nuk figuron se ka shpallur konkurs për 144 studentët shtesë të shkencave politike.

ETIKETA

10 Qershor 2013 - 00:05

Arben Sylejmani 10/06/2013 - 00:05
NDËRVEPRIMI0

Shkenca Politike - Rreth 150 Studentë Pa Konkurs

by Gazeta JNK
NA NDIQNI

Send this to a friend