Drejtorja e Gjakovës me Prova të reja për ta Kontestuar Aktakuzën

Në shqyrtimin e dytë të rastit në gjykatë ushtruesja e  detyrës së drejtores së Drejtorisë për Urbanizëm në Gjakovë Elida Bejtullahu paraqiti prova të reja të cilat ajo pretendon se ia dëshmojnë pafajësinë.

Bejtullahu akuzohet për veprat penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit pasi refuzoi lejen e ndërtimit të Hasan Berishës me qëllim të përfitimit pasuror edhe pse, sipas prokurorit, ajo i plotësoi kriteret.

Në aktakuzë përmendet edhe vendimi i pazbatuar në afatet e përcaktuara ligjore të Ministrisë së Ambientit që kërkon “të shfuqizohet aktvendimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në Gjakovë dhe lënda të rishqyrtohet”.

“Sot dorëzoj prova shtesë që mbrojtja i ka siguruar ndërkohë që janë kërkesa e drejtuar drejtorisë urbanistike”, tha avokati Kastriot Spahiu.

Në seancën e fundit, Kastriot Spahiu, avokati i të akuzuarës, deklaroi se parashtresës së shkruar të dorëzuar në gjykatë do t’i shtojë edhe disa prova të reja të siguruar nga mbrojtja që vërtetojnë pafajësinë e klientes së tij.

Avokati Spahiu në atë parashtresë kishte kërkuar hedhjen poshtë të aktakuzës, por prokurori i shtetit Ali Uka e kundërshtoi avokatin duke thënë se kundërshtimi i provave të aktakuzës nuk ka mbështetje ndërsa kërkoi nga gjykata ta hedhë poshtë atë.

“I propozoj gjykatës që të njëjtat t’i refuzojë si të pa bazuara meqenëse provat e siguruara gjatë procedurës së hetimeve e të propozuara në aktakuzë kemi gjetur se janë prova më se të mjaftueshme të cilat mbështesin përtej dyshimin e bazuar”, tha prokurori Uka.

Gjykata me shkrim do ti njoftoj palët në procedur për vendimin e marrë lidhur me kërkesat.

Kallxo.com kishte shkruar edhe më parë për këtë rast.

Denoncuesit të Korrupsionit i Refuzohet Ndërtimi

Prokuroria e Gjakovës Ngre Aktakuzë ndaj Elida Bejtullahut

http://kallxo.com/kusari-lila-flet-per-aktakuzen-ndaj-elida-bejtullahut/

07 Mars 2017 - 09:52

Lekë Muqaj 07/03/2017 - 09:52
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend